Կոնսերվատորիայում լրացուցիչ կրթության շրջանակներում 2010 թվականից գործում են «Կատարողական և ստեղծագործական /կոմպոզիտորական/ բարձրագույն վարպետություն» լրացուցիչ կրթության դասընթացները /վճարովի համակարգում/: Դասընթացների մասնակիցները պատրաստում են և ներկայացնում հանրությանը երկու ծավալուն համերգային ծրագիր /ուսման երկու տարիների ընթացքում/, կոմպոզիտորները` մեծ կտավի ստեղծագործություն: