Կոնսերվատորիայի երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրերը նպաստում են նաև վճարովի համակարգում թեկնածուական ատենախոսության վրա աշխատող հայցորդներին՝ քննարկելով և հաստատելով նրանց գիտական թեման և ղեկավարին: