ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կայքը կառուցման փուլում է: Կոնսերվատորիայի ընդունելության կարգի մասին և այլ տեղեկություններ ստանալու համար
այցելեք մեր պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ կամ գրեք yksc@conservatory.am էլ. հասցեին:
Գործիքային կատարողականություն Գործիքային կատարողականություն
Առաքելություն

Կատարողական արվեստի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հմտություններ, հայեցակարգեր ու մեթոդաբանություն, որոնք բավարար են գործիքին տիրապետելու մակարդակը ներկայացնելու և պատշաճ մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար: 

Ծրագիրն ամբողջությամբ և ջանադրաբար յուրացրած շրջանավարտները կարողանում են կատարել և մեկնաբանել տարբեր դարաշրջանների դասական երաժշտություն թե՛ որպես մենակատար և թե՛ որպես անսամբլի/նվագախմբի երաժիշտ: Լիարժեքորեն գիտեն պատմական տարբեր դարաշրջանների արտահայտչամիջոցները և տեխնիկաները, ազատորեն կիրառում են դրանք գործնական աշխատանքում, տեղյակ են արտասահմանյան և հայ երաժշտության կատարողական նվագացանկին, տիրապետում են բեմական կատարման հմտություններին:  

Շրջանավարտները բավականաչափ գիտելիքներ ունեն արտասահմանյան և հայ երաժշտության պատմության ու տեսության վերաբերյալ: Նաև յուրացրել են գրավոր աշխատանքի և բանավոր ելույթի ակադեմիական ձևը, ոճն ու բառապաշարը, ինչի շնորհիվ հեշտությամբ կարող են մասնագիտական ոլորտում գրավոր և բանավոր բանավիճել ինչպես հայերեն, այնպես էլ առնվազն մեկ օտար լեզվով: 

Արվեստի այլ ճյուղերի, հումանիտար և հասարակական գիտությունների, երաժշտական մանկավարժության ոլորտի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներով զինված` գործիքային կատարողները մասնակցում են թիմային աշխատանքին, պատշաճ կերպով համագործակցում միմյանց հետ:  

Կոնսերվատորիայի կատարող-շրջանավարտները հանդես են գալիս հանրապետական ու միջազգային բեմերում, բարձունքներ նվաճում ինչպես անհատական, այնպես էլ նվագախմբային ելույթներով:  

Կարդալ ավելին

Այցելել կոնսերվատորիա

2, Մարկ Գրիգորյան փող.
0001 Երևան, Հայաստան
+374 10 58 11 64
yksc@conservatory.am

Տեսնել քարտեզում