ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ
Առաքելություն
Գործիքային կատարողականության բակալավրիատի ծրագրի առաքելությունն է սովորելու համար բաց, հասանելի և գործնական մթնոլորտ ապահովելը, ակադեմիական ազատության նորմերը պահպանելով՝ ուսանողների մասնագիտական աճի անհրաժեշտ նախապայմաններ ստեղծելը: Ուսանողներին հաղորդելով համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ` բակալավրիատը պատրաստում է միջազգային չափանիշներին և արդի պահանջներին համապատասխան երաժիշտներ, ովքեր կարող են  շարունակելու ուսումը
և/կամ համապատասխան աշխատանք ձեռք բերեն:  Կատարող երաժիշտները ունակ են վերլուծության և ինքնավերլուծության, դրսևորում են քննադատական մտածողություն, ցուցաբերում են հասարակական ներգրավվածություն, ձգտում են հարատև ինքնազարգացման:
Տեսնել ավելին
Arthur Avanesov
Վոկալ-տեսական ֆակուլտետի կոմպոզիցիայի ամբիոն
Arthur Avanesov Head Candidate of Art Criticism, Associate Professor
Դաշնամուր - Բակալավր - Առարկայական ծրագիր.doc
Arthur Avanesov
Վոկալ-տեսական ֆակուլտետի կոմպոզիցիայի ամբիոն
Arthur Avanesov Head Candidate of Art Criticism, Associate Professor
Դաշնամուր - Մագիստրատուրա - Առարկայական ծրագիր.docx

Այցելել կոնսերվատորիա

1ա, Սայաթ-Նովա պող.,
0001 Երևան, Հայաստան
+374 10 58 11 64

Տեսնել քարտեզում