ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կայքը կառուցման փուլում է: Կոնսերվատորիայի ընդունելության կարգի մասին և այլ տեղեկություններ ստանալու համար
այցելեք մեր պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջ կամ գրեք yksc@conservatory.am էլ. հասցեին:
ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ
Առաքելություն

Գործիքային կատարողականության բակալավրիատի ծրագրի առաքելությունն է սովորելու համար բաց, հասանելի և գործնական մթնոլորտ ապահովելը, ակադեմիական ազատության նորմերը պահպանելով՝ ուսանողների մասնագիտական աճի անհրաժեշտ նախապայմաններ ստեղծելը:

Ուսանողներին հաղորդելով համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ` բակալավրիատը պատրաստում է միջազգային չափանիշներին և արդի պահանջներին համապատասխան երաժիշտներ, ովքեր կարող են  շարունակելու ուսումը և/կամ համապատասխան աշխատանք ձեռք բերեն: 

Կատարող երաժիշտները ունակ են վերլուծության և ինքնավերլուծության, դրսևորում են քննադատական մտածողություն, ցուցաբերում են հասարակական ներգրավվածություն, ձգտում են հարատև ինքնազարգացման:

Կարդալ ավելին

Այցելել կոնսերվատորիա

2, Մարկ Գրիգորյան փող.
0001 Երևան, Հայաստան
+374 10 58 11 64
yksc@conservatory.am

Տեսնել քարտեզում